Chov skotu

Vznik farmy jako podnikatelské firmy se datuje od roku 1991, fungujeme jako malá rodinná firma, a navazujeme na tradici zemědělského statku původních majitelů, kteří zde hospodařili v minulosti.

Počátečním záměrem byl chov masného skotu plemene Hereford, za účelem prodeje mladého dobytka pro gastronomické účely tzv. "Baby beef" , bohužel v době našich počátků nebyl nikdo kdo by o tyto zvířata měl zájem, tak jsme byli nuceni změnit zaměření farmy. Přešli jsme na chov krav s mléčnou užitkovostí a nadojené mléko jsme až do toku 2003 dodávali do mlékáren. Spolu s dojnicemi jsme chovali i prasnice, určené k produkci selat a jejich následnému prodeji.

Od roku 2003 jsme vzhledem k dlouhodobým problémům s odběrateli mléka postupně začali přecházet od dojnic opět k masnému skotu, kde konečně po více jak deseti letech začal být zájem o mladé kvalitní hovězí maso. Postupným křížením původních mléčných krav různými plemeny masných býků jsme vytvořili základní stádo, které čítá 30ks matek + cca 30ks mladého dobytka a jednoho plemenného býka. Vzhledem k tomu, že ve stádu 4 roky působil plemenný býk Charolais, tak většina zvířat je tohoto plemene, dále pak ve stádu máme krávy plemen Piemontese, Limousine a Blonde d´ Aquitane .V r.2012 jsme zakoupili nového plemenného býka, a to plemene Blonde d'Aquitaine , a plánujeme postupný přechod celého chovu na toto plemeno, které vyniká vysokou kvalitou a výtěžností masa.

Ekologické zemědělství je přirozený chov zvířat s možností výběhu a v harmonii s přírodou.Krmení s vyloučením krmných mouček, extrahovaných šrotů, antibiotik a stimulátorů růstu.

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je hospodaření, které je spjato s přírodou a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny.

Pro - Bio

Biopotravina je produkt ekologického zemědělství za podmínek určených zákonem, který má přísné limity, což zaručuje vysokou kvalitu potravin.